بازارهای مالی و CPI آموزشی

بازارهای مالی و CPI آموزشی حرکات قیمت کالا و خدمات بر اوراق با درآمد ثابت تأثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت، درآمد اوراق بی‌ارزش می‌شود و بازدهی سالانه کاهش می‌یابد. تورم بر روی صاحبان اوراق بدهی ....

Continue reading
دسته‌بندی نشدهمنظور از شاخص بورس چیست . ؟ حتماً شما هم تاکنون، بارها و بارها شنیده اید که مثلاً شاخص بورس امروز با ۵۰ واحد رشد، به عدد ۳۲ هزار واحد رسید. همچنین گاهی اوقات رسانه ....

Continue reading
دسته‌بندی نشده