چند پیشنهاد برای داشتن اخلاق حرفه‌ای در محیط کار

چند پیشنهاد برای داشتن اخلاق حرفه‌ای در محیط کار افراد حرفه‌ای با رفتار، اهداف و توانایی‌های خود معرفی می شوند. اخلاق حرفه‌ای نشانه‌ی کیفیت کار و خدمات است. اخلاق حرفه‌ای به معنای اثرگذاری و موفقیت ....

Continue reading
دسته‌بندی نشده

تایم فریم

تایم فریم پیدا کردن رابطه بین تایم فریمهای مختلف یکی از مهم‌ترین بخش‌های معامله گری در بازارهای مالی هست.ابتدا پیدا کردن این روابط سخت به نظر میرسه و باعث سردرگمی میشه ولی کم کم وقتی ....

Continue reading
دسته‌بندی نشده

ارتقای زبان انگلیسی چه تاثیری در درآمد افراد دارد؟

ارتقای زبان انگلیسی چه تاثیری در درآمد افراد دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که میانگین حقوق کارکنان در دو سطح زبان ابتدایی و پیشرفته فاصله معناداری دارد. به عنوان مثال کارشناسی که سطح زبان آن در ....

Continue reading
دسته‌بندی نشده

کنترل تورم پیچیده ‌نیست

کنترل تورم پیچیده ‌نیست دکتر علی سعدوندی، استاد اقتصاد کلان و سرمایه گذاری دکتر علی سعدوندی دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه استرالیایی وولونگونگ، یکی از چهره‌هایی است که معتقد است؛ تصمیم به انتشار اوراق عاقلانه‌ترین ....

Continue reading
دسته‌بندی نشده