دسته: اندیکاتورها و اکسپرت ها

اکسپرت چیست . اکسپرت خوب یا بد ۰

اکسپرت چیست . اکسپرت خوب یا بد

اکسپرت خوب یا بد ؟ مسئله اینست ! حسب امر دوستان ، تجربه سالها کار با اکسپرت رو خدمت شما عرض میکنم ، امیدوارم مفید باشه مطالب مطرح شده تجربه شخصی است و شاید...