چرا افراد غیر متخصص میلیاردر میشوند؟!

🌸یکی از دلایلی که خیلی از جوانان به سمت کارآفرینی حرکت نمی کنند، تصور اشتباهی است که فکر می کنند باید در زمینه ای متخصص باشند تا بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند، در صورتی ....

Continue reading

از رانندگی تا ثروتمندترین انسان

💢 بروس کاونر راننده تاکسی که یک تریدر شد..! 🔺 بروس یک دانشجوی هاروارد که خرج زندگی خود را از تاکسی در نیویورک بدست میاورد و در مدرسه موسیقی جولیارد نیز برای یادگیری پیانو تحصیل ....

Continue reading