معایب تحلیل تکنیکال

سیگنال ضدونقیض استفاده از تعداد زیاد اندیکاتور و سایر عوامل می‌تواند باعث مشاهده سیگنال‌های متفاوت و سردرگمی در سرمایه‌گذار شود ۲. ریسک نادیده گرفتن فاکتورهای بنیادی تحلیل تکنیکال، فاکتورهای زیرین بنیادی یک شرکت را در ....

Continue reading

تحلیل تکنیکال چیست؟

یک روش تحلیل در بازارهای سرمایه است که با استفاده از قیمت‌ها، نمودارها و الگوها انجام می‌گیرد. فرایند تحلیل تکنیکال بطور کلی براساس اعداد و ارقام تولیدشده توسط بازار است که به شکل نمودار در ....

Continue reading

تحلیل تکنیکال Technical Analysis

تحلیل تکنیکی یا تکنیکال یا تحلیل (Technical Analysis) فنی روشی برای پیش‌بینی forecast forex قیمت‌ها در مارکت بازار از طریق بررسی وضعیت تاریخچه گذشته مارکت است. در این روش از به واسطه بررسی تغییرات قیمت‌ها ....

Continue reading

نیروهای دینامیک و استاتیک در بورس و فارکس

من اگه درست متوجه شده باشم ما حداقل سه نوع نیرو توی بازار داریم ، استاتیک ها که مثل سد عمل میکنن یا قیمت رو نگه میدارن یا میشکنن که حمایت ها و مقاومت ها ....

Continue reading