تجربه یکی از دوستان در مورد بروکر قبرسی فارکس تایم forextime

این پست هیچ گونه ارتباطی با مدیر این سایت نداشته و توسط یکی از تحلیبگران بازارهای مالی با سابقه 12 سال معامله گری ارسال شده. یکی از بدترین و بی کیفیت ترین بروکرها هست. روی ....

Continue reading