واکنش سرمایه گذاران در بازار نزولی و صعودی

واکنش سرمایه گذاران در بازار نزولی و صعودی سرمایه گذاران در روند های صعودی به دنبال اخبار مثبت میگردند در حالی که ممکن است صدها خبر و اتفاق ناخوشایند نیز وجود داشته باشدف. در روند ....

Continue reading
دسته‌بندی نشده

بازارهای مالی و CPI آموزشی

بازارهای مالی و CPI آموزشی حرکات قیمت کالا و خدمات بر اوراق با درآمد ثابت تأثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت، درآمد اوراق بی‌ارزش می‌شود و بازدهی سالانه کاهش می‌یابد. تورم بر روی صاحبان اوراق بدهی ....

Continue reading
دسته‌بندی نشده