منظور از شاخص بورس چیست . ؟
حتماً شما هم تاکنون، بارها و بارها شنیده اید که مثلاً شاخص بورس امروز با ۵۰ واحد رشد، به عدد ۳۲ هزار واحد رسید. همچنین گاهی اوقات رسانه ها از کاهش شاخص بورس خبر می دهند. اما تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که شاخص بورس، بیانگر چیست و چرا افزایش یا کاهش آن، اهمیت دارد؟ اساس نوسانات شاخص چه مفهومی دارد؟ شاخص در مفهوم کلی به چه معناست؟ شاخص، در مفهوم کلی، معیاری است که براساس آن می توان چیزی را تشخیص داد. در بورس هم شاخص ها، در واقع معیارهای مهمی هستند که با بررسی و تحلیل آن ها، می توان وضعیت گذشته و حال بورس را از جنبه های مختلف، ارزیابی و حتی روند آینده بورس را پیش بینی کرد، بنابراین، طبیعتاً باتوجه به نقش بسیار مهمی که شاخص های بورس، در تصمیم گیری سرمایه گذاران ایفا می کنند، نوسانات شاخص ها نیز برای سرمایه گذاران بسیار حائز اهمیت است.

شاخص های بورس، انواع مختلفی دارند که هر کدام، وضعیت بورس را از جنبه خاصی نشان می دهد، بنابراین سرمایه گذاران در تحلیل سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار شاخص های بورس باید به کار کرد هر شاخص توجه کافی داشته باشند. در ادامه، مهم ترین شاخص های بورس را به شما معرفی می کنیم.

#آموزشی
#شاخص (۱)

@CAMA team

دسته‌بندی نشده