تاریخچه ی عرضه ی اولیه ی عمومی

تاریخچه ی عرضه ی اولیه ی عمومی

بازار اصلی بازار اصلی بورس لندن به عنوان بازار سهام بریتانیا شناخته شده است. این بازار، قدیمی ترین بازار بورس لندن است و به عنوان جهانی ترین بازار برای عرضه اولیه عمومی و معاملات بعدی سهام شرکت ها شناخته می شود. در ژانویه ۲۰۱۱ بیش از ۱۴۰۰ شرکت از ۵۵ کشور در بازار اصلی پذیرش شده اند. بازار اصلی به دلیل داشتن یکی از مناسب ترین مجموعه استانداردهای پذیرش و افشای اطلاعات به خود می بالد. وقتی شرکتی در این بازار پذیرش می شود، ملزم می شود قوانین و دستورالعمل هایی که بورس لندن برای شفافیت در برابر سهامداران وضع کرده است، رعایت کند. شرکت هایی که قصد دارند برای اولین بار سهام خود را در بازار اصلی ارائه کنند (عرضه اولیه عمومی)، لازم است استانداردهای الزامی را که در مقررات سازمان پذیرش اوراق بهادار وجود دارد، رعایت کنند. بعضی از این معیارها معادل استانداردهایی هستند که توسط اتحادیه اروپا تعیین شده اند. اما شرکت های مستقر در بریتانیا که خواهان پذیرش در بازار اصلی هستند باید الزامات دیگری را نیز رعایت کنند. این الزامات، فراتر از استانداردهای اروپایی است.

در هر صورت، الزامات زیر باید وجود داشته باشد؛

استانداردهای پذیرش و افشای اطلاعات
انتصاب ضامن؛
اصول پذیرش؛
امیدنامه مصوب سازمان پذیرش اوراق بهادار ؛
نقل و انتقال آزادانه سهام

دسته‌بندی نشده