دیکاتور چیست و چگونه کار میکند

دیکاتور چیست و چگونه کار میکند

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار بوسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتور ها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود.

در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز (Open)، پایان (Close)، سقف ( High)، کف (Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

دسته‌بندی نشده