واکنش سرمایه گذاران در بازار نزولی و صعودی

واکنش سرمایه گذاران در بازار نزولی و صعودی سرمایه گذاران در روند های صعودی به دنبال اخبار مثبت میگردند در حالی که ممکن است صدها خبر و اتفاق ناخوشایند نیز وجود داشته باشدف.
در روند های نزولی نیز ، اگر هزاران دلیل برای صعود وجود داشته باشد سرمایه گذاران به دنبال اخبار و اتفاقات منفی میگردند تا افت قیمت سهام را توجیه کنند. “
نیاز به تایید شدن ، مدتها همراه سرمایه گذاران خواهد بود تا زمانی که از مرحله “گذار” عبور کرده و به یک سرمایه گذار بالغ تبدیل شوند ، سرمایه گذاری که صاحب فکر و استراتژیست و تایید ذهنی خود را از تحولات اساسی در ارزش سهام میگیرد.
درواقع ، عموم سرمایه گذاران فرآیند سرمایه گذاری را برعکس طی میکنند : مبتنی بر هیجانات تصمیم گرفته و در مرحله بعد به دنبال دلیلی برای توجیه تصمیم خود میگردند. یافتن دلیلی که تسکین تشویش های ذهنی ناشی از تصمیمات مبتنی بر احساسات است.
اما در مرحله بلوغ ، سرمایه گذار ابتدا به دنبال دلایل کافی برای تصمیم گیری میگردد.
“بزرگترین منتقد یک سرمایه گذار بالغ ، خودش است.”
گویی پیش از تصمیم گیری ، در مقابل آیینه ای نشسته و با خود کلنجار میرود و درنهایت ، اگر قدرت قانع کردن ذهن خود را داشت و دلایل کافی و محکم برای سرمایه گذاری یافت ، تصمیم به خرید یا فروش سهام میگیرد. گویی نقشه راهی در دست دارد که خودش آن را طراحی کرده است. همه خریدها و فروش ها ، “پس از زمان معاملات و تا آغاز روز معاملاتی بعد” در ذهن یک سرمایه گذار بالغ شبیه سازی میشود.
اساسا تفاوت یک سرمایه گذار بالغ با یک سرمایه گذار عادی ، در این نکته مهم نهفته است :
” مهمترین زمان برای یک سرمایه گذار بالغ ، بعد از اتمام زمان معاملات است. اما برای یک سرمایه گذار عادی همه چیز در زمان معاملات خلاصه میشود”
برای یک سرمایه گذار بالغ ، پس از طی شدن فرآیند تصمیم گیری ، هیجان و احساسات مفهومی ندارد ! رنگ تابلوی معاملات ، نوسانات قیمتی و … خللی در استراتژی معاملاتی او ایجاد نمیکند. یک سرمایه گذار بالغ دریافته است که نوسانات قیمتی ارتباطی با ارزش سهامش ندارد. کاری را که از قبل برنامه ریزی کرده ، انجام میدهد و صبر میکند.
صبر ” که میوه شیرین دوران گذار یک سرمایه گذار است !
صبر عصاره سالها زحمت و رنج برای کنترل احساسات و آبدیده شدن است. صبر اکسیر معجزه آسایی است که مادر مهربان بازار ، زیر بار تازیانه های سهمگین هیجانات به فرزندان خود هدیه میکند. صبر ضماد شگفت آوری است که درمان تمام زخم های سرمایه گذاران است. صبر برای یک سرمایه گذار یعنی اعتماد به خود و مادر مهربان بازار !!
“صبر ، همان اکسیری است که خاک را به طلا تبدیل میکند و یک سرمایه گذار بالغ با گوشت و پوست خود آن را لمس کرده است.”
از کانال سینا سلیمانی

دسته‌بندی نشده