• دسته‌بندی نشده

حداقل مبلغ پرداختی بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷ ، ۱۱,

حداقل مبلغ پرداختی بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷ ، ۱۱,۱۱۲,۶۹۰ ریال می باشد. گاهی لازم است مسئولین کشور یک چرتکه جلوی دستشان بگذارند و یک محاسبه ساده را انجام دهند بعد شکر اضافی بخورند و با سخنانشان به التهابات بازار نیفزایند @tgtala1🔫 🔫یک کارگر ساده که از کار اخراج شده است حداقل مبلغ دریافتی برای بیمه بیکاریش ۱۱۱۰هزارتومن است برفرض اجاره مسکن ۴۰۰هزارتومنی درماه و صبحانه هرنفر با ۱۰۰گرم پنیر و یک نان میشود۲۰۰۰تومن و نهار و شام هر نفر ۲۰۰۰۰هزارتومن خرج شکم میشود روزی ۲۲۰۰۰ که ما ساده تر میگیریم کارگر گوجه و بادمجان هم بخورند میشود روزی ۲۰هزارتومن دربرج ۶۰۰ هزارتومن برای یک نفر یک کارگرمتاهل با دوفرزند دربرج میشود ۲۴۰۰۰۰۰هزارتومن هزینه شکم و مسکن ۴۰۰۰۰۰هزارتومن به ان اضافه کنیم میشود ۲۸۰۰۰۰۰هزارتومن هنوز مخارج لباس و کفش و بماند قبض اب و برق و گاز که مجانی قراربود باشد بماند . کارگر ساده بدون رخت و لباس و با خانه اجاره ای بدون گاز و اب و برق و تلفن و بدون تفریح و گردش و بدون خرج و مخارج مدرسه و تحصیل فرزند با حقوق بیمه بیکاری ماهانه ۱۷۰۰۰۰۰هزارتومن بدهکارمیشود کاش کمی مسئولین سواد حساب و کتاب داشتند و با یک چرتکه هزینه زندگی یک خانواده ۴نفره را حساب میکردند بعد حداقل حقوق بیمه بیکاری را برای یک کارگر تعیین مینمودند .این درد دل یک کارگر اخراجی بود که با گذراندن ۷خان رستم که از کارخانه اخراج شده است با سیکل اداری و کاغذ بازی توانسته مشمول دریافت بیمه بیکاری شود کاری نتوانستم برایش انجام دهم فقط در دلش را نوشتم 😘😘

مطالب مرتبط