تر س و طمع فارکس و بورس

شاید برایتان پیش آمده باشد که بعد از اتمام یک معامله و یا در ساعاتی دیگر با خود فکر کنید که چرا من در هنگام باز بودن یک
پوزیشن آن کار اشتباه را انجام دادم؟چرا با آن حجم وارد معامله شدم؟چرا استاپم را تغییر دادم ؟ و امثال این سوالات …
شما غلط بودن این کارها را در هنگام معامله کردن تشخیص نمیدهید چرا که این ها فقط در ذهن خودآگاه شما به عنوان کارهای نادرست برچسب خورده اند و متاسفانه این خود،در آن هنگام هیچ گونه نقشی ندارد..
خیلی از افراد هم هستند که میگویند اگر وارد پوزیشن بعدی شوم دیگر کارهای غلط گذشته را تکرار نمیکنم اما کافی است که پشت سیستم بشینند و همان کارهای غلطی را که حتی یک ساعت پیش از آنها بیزار بودند را تکرار میکنند بدون آنکه بدانند چرا؟!
شما باید بدانید که اصلاح این قبیل رفتارها را باید در ناخود آگاهتان انجام دهید و تا زمانی که این اصلاح درآنجا صورت نگیرد هر گونه تلاش برای بهبود شرایط در خودآگاه بی فایده است.
بزارید مثالی بزنم :شما در هنگام رانندگی هیچ وقت به تعویض دنده و یا ترمز کردن فکر نمیکنید چرا که آنها در ناخودآگاه شما نقش بسته اند.
در اینجا هم تر س و طمع و …به مثابه همان ترمز کردن در رانندگی است.شما اگر میخاستید توسط خود آگاه به ترمز کردن فکر کنید و تصمیم بگیرید قطعا تا الان چند نفر را راهی بیمارستان کرده بودید!!!!!!
این ناخود آگاه شماست که با قدرت بسیار زیاد خود این اعمال را به بهترین نحو ممکن انجام میدهد.
نا خود آگاه وجودتان را در یابید….

You may be wondering why after opening a deal or at other times why I was open when
Did I do the wrong job positioning? Why did I trade with that volume? Why did I change the stopwatch? And the likes of these questions…
You do not recognize the wrongness of these trades when they are traded because they are only labeled in your conscious mind as inaccurate and unfortunately this does not have any role at that time.
There are many people who say that if I go into the next position, I will not repeat the wrong things of the past, but just sit back and repeat the same wrong things that they hated even an hour ago without knowing why!
You should know that correcting such behaviors should be done in your subconscious mind and any attempt to improve the situation in the conscious self will be useless until it is corrected.
Let me give you an example: You never think about shifting or braking while driving because they play a role in your subconscious.
Here’s more greed and… like driving a brake. If you were thinking of braking yourself and deciding to drive some people to the hospital, you must have decided !!!!!!
It is your subconscious that does it with the utmost power.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *