نوسان گیری با ۳ اندیکاتور


نوسان گیری با ۳ اندیکاتور در طی چند روز
اندیکاتورMACD
اندیکاتورADX
اندیکاتورRSI

تشریح:
دوره تناوب اندیکاتورRSI را ۶، دوره تناوب اندیکاتورADXرا ۸، و اندیکاتور مکدی را با همان تناوب های ۱۲ و ۲۶ و ۹ قرار بدهید.
در اندیکاتورRSI یک سطح اضافه کنید،۶۰ واحدی.
در اندیکاتورADX یک سطح اضافه کنید۲۶ واحدی. و اندیکاتور مکدی به همان صورت باقی بماند.
سیگنال خرید: زمانی کهRSI از ۶۰ واحدی خودش به سمت بالا عبور کند،ADX از ۲۶ واحدی خودش به سمت بالا عبور کند، و خط DI+ بالای DI-قرار بگیرد،و در اندیکاتور مکدی میله های مکدی بالاتر از خط سیگنال قرار بگیرد.
سیگنال فروش: خط RSI از ۷۰ واحد به سمت پایین عبور کند

همه شرایط باید باهم برقرار باشند وگرنه سیگنال خرید،ساقط میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *