چند بریده سخن برای معامله گران بورس و فارکس

An investor calculates what a stock is worth, based on the value of its businesses. A speculator gambles that a stock will go up in price because somebody else will pay even more for it.
یک سرمایه‌گذار ارزش یک سهام را بر پایه ارزش کسب و کار آن محاسبه میکند. در حالی که یک نوسان گیر، روی اینکه قیمت سهم بالا میرود، قمار میکند، با این استدلال که در آینده یک نفر دیگر آن را به قیمت بالاتر خواهد خرید!


For a speculator, the incessant stream of stock quotes is like oxygen; cut it off and he dies. For an investor, what Graham called “quotational” values matter much less. Graham urges you to invest only if you would be comfortable owning a stock even if you had no way of knowing its daily share price.
برای یک سفته باز، جریان دائمی مظنه قیمت همچون اکسیژن است؛ اگر قطع شود، میمیرد. اما برای یک سرمایه‌گذار مظنه های قیمت اهمیت کمتری دارد. گراهام شما را تشویق به خرید سهامی میکند که اگر به قیمت های روزانه دسترسی نداشتید، باز هم احساس راحتی داشته باشید.


People who invest make money for themselves; people who speculate make money for their brokers.
افرادی که سرمایه‌گذاری (طبق تعریف بنجامین گراهام) میکنند، جیب خودشان را پر میکنند، افرادی هم که سفته بازی میکنند جیب کارگزار خود را پر میکنند!

کتاب: The Intelligent Investor

@soode_Armani

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *