رابطه بین دلار و یورو در فارکس

فاندا
یورو که رقیب اصلی دلار آمریکاست، تقریبا همیشه اولین پولی است که از اخبار منفی در آمریکا سود می جوید و به همین ترتیب با اخبار خوب آمریکا سقوط می کند. “یورو به دلار” مانند همه نرخ های دیگر نسبت به بی ثباتی سیاسی آسیب پذیر است، از جمله می توان از تهدید دولت های اتئلافی در فرانسه، آلمان یا ایتالیا نام برد. لازم به ذکر است بی ثباتی سیاسی یا مالی در روسیه نیز به دلیل مقدار زیاد سرمایه گذاری آلمان در روسیه برای “یورو به دلار” خطرناک است. در مقابل اخبار خوشایند اقتصادی در اروپا، مانند ترقی نرخ بندی در وضع اعتباری کشور، به نفع یورو خواهد بود یورو به ذینفع اصلی در رویدادهای ژئوپلیتیک بر ضد منافع آمریکا تبدیل شده است، مانند اعمال تروریستی و دیگر خرابکاری ها با انگیزه سیاسی. چنین اعمالی حتی اگر در اروپای غربی اتفاق بیفتد، به نفع یورو هستند.
یک همبستگی منفی بین “یورو به دلار” و “دلار به فرانک” وجود دارد که نشان دهنده رابطه پیوسته ای بین “یورو و فرانک سوئیس” است. دلیل این امر آن است که اقتصاد سوئیس به میزان زیادی وابسته به اقتصاد کشورهای حوزه یورو است و بیش از ۶% صادرات این کشور متعلق به کشورهای حوزه یورو است. در اغلب موارد کاهش در “یورو به دلار آمریکا”، افزایش در ” دلار آمریکا به فرانک” را به دنبال دارد. هر چند این رابطه می تواند در صورت وجود اطلاعات یا عواملی که صرفا مربوط به یکی از دو ارز باشد، صدق نکندe


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *