برچسب: بانک کشاورزی

۰

کارگزاری بانک کشاورزی

شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به صورت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ با شماره ۱۰۳۶۹۷ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. این شرکت، معاملات کارگزاری...