۶ سرمایه گذاری خطرناک در سال ۱۳۹۸: از «کریپتو کارنسی» تا «بورس» وفارکس

سال نود و هشت،  باید از ۶ سرمایه گذاری خطرناک بدون اطلاعات، پرهیز کنید. اول، بیخیال سایت های قمار شوید. برخی از شاخ های اینستاگرام ایرانیان از «ساشا سبحانی» تا «بهادر پررو وحشی!»، به هزار ....

Continue reading