ریسک نقدشوندگی در بورس

● يکی از ويژگی‌های مهم يک دارايی خوب، اين است كه به سرعت به پول نقد تبديل شود. فرض كنيد سال گذشته، سهام شركتی در بورس را خريداری كرده‌ايد و حالا به پول نياز داريد، ....

Continue reading