برچسب: ضرر و کال شدن

۰

چرا رعایت مدیریت سرمایه برای اکثر تریدرها کار مشکلیست؟ و ضرر میکنن

🔵ذهن ما به مدت ۲۰-۳۰ سال با پول سرو کار داشته. ذهن پیپ و درصد سود نمی فهمه. وقتی شما یک روز کامل پای چارت هستید، ذهن شما از شما می پرسه خوب یک...